Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Το κάστρο
Convert HTML to PDF

Η πόλη των Σερβίων οχυρώθηκε είτε επί Ιουστινιανού, είτε αργότερα, την περίοδο των σλαβικών επιδρομών. Η οχύρωση αποτελείται από τρεις διαδοχικούς περιβόλους. Ο εξωτερικός περίβολος, ο οποίος σώζεται σήμερα τμηματικά, ορίζει την περιοχή της κάτω πόλης που εκτεινόταν σε χώρο περίπου 75 στρεμμάτων. Ο διάμεσος περίβολος, που ορίζει χώρο περίπου 20 στρεμμάτων της άνω πόλης, έχει σχήμα πολυγωνικό και ενισχυόταν από ορθογώνιους και πολυγωνικούς πύργους, ενώ παράλληλα διέθετε τουλάχιστον μία πύλη. Ο τρίτος και μικρότερος περίβολος, που ορίζει τον χώρο 2,5 στρεμμάτων της ακρόπολης, περιλάμβανε τρεις μικρές πύλες και μία κεντρική πύλη εισόδου στη ΒΔ πλευρά. Η πύλη αυτή πλαισιωνόταν από δύο τετράπλευρους πύργους, εκ των οποίων ο βόρειος διατηρείται έως σήμερα σε ύψος περίπου 18μ. και διαιρούνταν σε ισόγειο και τρεις ορόφους.


Βιβλιογραφία (4)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο