Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Το κάστρο
Convert HTML to PDF

Το Γυναικόκαστρο βρίσκεται στην κορυφή απότομου λόφου στο κέντρο της πεδιάδας του Αξιού, περίπου 59 χλμ. Β-ΒΔ της Θεσσαλονίκης. Το φρούριο χτίστηκε το διάστημα 1328-1341 από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ’ Παλαιολόγο , στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος οχυρωματικών έργων που εφάρμοσε αμέσως μετά την ενθρόνισή του, με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της μακεδονικής πρωτεύουσας, της Θεσσαλονίκης, και της ευρύτερης περιοχής της, καθώς και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των διαβάσεων προς τη δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με την παράδοση, το φρούριο ήταν τόσο ισχυρό που αρκούσε για την υπεράσπιση του μια γυναικεία φρουρά, γεγονός στο οποίο όφειλε και το όνομά του. Το Γυναικόκαστρο βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο ένοπλων συγκρούσεων. Με τον εμφύλιο που ακολούθησε τον θάνατο του ιδρυτή του το 1341, το Γυναικόκαστρο καταλήφθηκε από τον Στέφανο Δουσάν. Στη συνέχεια, το φρούριο επιστράφηκε στους Βυζαντινούς με διακανονισμό, αλλά καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1373/74. Τον 15ο αιώνα το Γυναικόκαστρο αποδόθηκε σε εξισλαμισμένο βυζαντινό προνοιάριο και μέχρι τον 17ο αιώνα είχε εγκαταλειφθεί και ερειπωθεί. Στις αρχές του 20ού αιώνα η συστηματική λιθορυχία στη βόρεια και δυτική πλευρά για την κατασκευή των κατοικιών γειτονικού προσφυγικού οικισμού συνέβαλε στην εκτεταμένη καταστροφή των τειχών του φρουρίου.

Σήμερα, παραμένουν ορατά σημαντικά τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου, ο οποίος ήταν ενισχυμένος με ορθογώνιους και ημικυκλικούς πύργους και περιέτρεχε την κορυφή του λόγου και τμήμα της πλαγιάς του σε μήκος 614 μ. Στο ψηλότερο σημείο της ακρόπολης σώζεται ο διώροφος κεντρικός πύργος, που διέθετε και παρεκκλήσι , όπως προδίδουν τα σπαράγματα τοιχογραφιών που έχουν περισυλλεγεί. Η είσοδος στο κάστρο γινόταν με δύο πύλες, μία κεντρική και μία δευτερεύουσα. Στο εσωτερικό του κάστρου εντοπίστηκαν και τα ίχνη κτιρίου που ταυτίστηκε με χώρο διαβίωσης της μόνιμα εγκαταστημένης εκεί στρατιωτικής φρουράς.


Βιβλιογραφία (7)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο