Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Ο σταυρικός ναός
Convert HTML to PDF

Στα ανατολικά της ακρόπολης της Ρεντίνας  ιδρύθηκε κατά την Παλαιολόγεια περίοδο ένας ναός σχήματος ελεύθερου σταυρού , ο οποίος διασώζει το αρχικό ύψος του, αφού διατηρεί μεγάλο τμήμα του τρούλου του. Ο ναός ιδρύθηκε μέσα στο ανατολικό τμήμα της οχύρωσης, το οποίο ωστόσο είχε πάψει να είναι αξιόμαχο ήδη από τα μέσα του 12ου αιώνα.

Η κάτοψη του ναού είναι τυπική για την κατηγορία των σταυρικού τύπου ναών. Ο οκτάπλευρος τρούλος με το ψηλό κυλινδρικό τύμπανο στηρίζεται σε τέσσερις καμάρες που διαγράφουν στην κάτοψη και στον χώρο το σχήμα του σταυρού· οι καμάρες με τη σειρά τους φέρονται από μια σειρά ορθογωνισμένους λίθους που λειτουργούν ως κιλλίβαντες (φουρούσια), καθώς εξέχουν από τις επιφάνειες των τοίχων του ναού. Τέσσερα παράθυρα ανοίγονται στις γωνίες του τρούλου και ανάμεσά τους δημιουργούνται κόγχες που γεμίζουν με κεραμοπλαστικά κοσμήματα. Τόξα και κόγχες πλαισιώνονται από πλίνθινα τόξα που στηρίζουν το καμπύλο δαντελωτό γείσο της στέγης. Άλλα τέσσερα παράθυρα ανοίγονταν στον υπόλοιπο ναό, από ένα σε κάθε τοίχο του ναού και στην τρίπλευρη αψίδα του Ιερού. Οι τοίχοι έχουν κτιστεί με ελάχιστα κατεργασμένους ντόπιους λίθους και τούβλα, που στην πλειονότητά τους προέρχονται από παλαιότερες κατασκευές του κάστρου. Τα κεραμοπλαστικά κοσμήματα του τρούλου, που μοιάζουν με αντίστοιχα ναών της Θεσσαλονίκης και του Αγίου Όρους, συνηγορούν στην τοποθέτηση της ιδρύσεως του ναού στην πρώτη πενηνταετία ή στα μέσα του 14ου αιώνα.

Έξω από την ΝΔ γωνία του ναού ερευνήθηκε συστάδα παιδικών τάφων.


Βιβλιογραφία (3)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο