Κωνσταντινούπολη - Ρώμη: «Μέγας Κωνσταντίνος»

Θεσσαλονίκη - Μυστράς: «Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος»

Κωνσταντινούπολη - Κρήτη: «Νικηφόρος Φωκάς»

diadromi map

Aναζήτηση Διαδρομών

anan

Η μονή Αγίου Στεφάνου
Convert HTML to PDF

Η πρόσβαση στη Μονή είναι εφικτή από τον σύγχρονο δρόμο μέσω μιας μικρής πέτρινης γέφυρας που οδηγεί στην είσοδο της μονής. Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα, αν και οι μαρτυρίες πρώτης κατοίκησης του βράχου ανάγονται στον 12ο αιώνα. Κτήτορας της Μονής θεωρείται ο Αντώνιος, γόνος των Καντακουζηνών. Ωστόσο, στα μέσα του 16ου αιώνα, το καθολικό ανακαινίστηκε από τον μοναχό Φιλόθεο που θεωρείται δεύτερος κτήτορας της μονής. Το 1545, επίσης, η μονή ανακηρύσσεται από τον πατριάρχη Ιερεμία Α΄ σταυροπηγιακή, πατριαρχική και ανεξάρτητη, προνόμια που διατήρησε για τα επόμενα περίπου 200 χρόνια. Στα τέλη του 18ου αιώνα κτίζεται το νέο καθολικό του αγίου Χαραλάμπους.

Πλέον των καθολικών , παλαιού και νέου, και των νεοτέρων κτισμάτων, στη Μονή διατηρούνται και έχουν αναστηλωθεί: η επιμήκης τράπεζα που καλύπτεται με δύο ελλειψοειδείς θόλους και η οποία λειτουργεί σήμερα ως σκευοφυλάκιο – μουσειακός χώρος, και ακόμη η μικρή τετράγωνη θολωτή εστία, οι στάβλοι και τα κελιά.

Το παλαιό καθολικό αποτελείται από τη λιτή και τον κυρίως ναό. Η τετράγωνη λιτή επικοινωνεί με τριμερές τοξωτό άνοιγμα με τον μονόχωρο δρομικό ξυλόστεγο κυρίως ναό που απολήγει ανατολικά σε τρίπλευρη κόγχη . Οι τοιχογραφίες του παλαιού καθολικού του Αγίου Στεφάνου καλλιτεχνήθηκαν σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση διακόσμησης που φαίνεται να πραγματοποιήθηκε με χορηγία του ηγουμένου Μητροφάνους και του ιερομονάχου Γρηγορίου τοιχογραφήθηκε το ιερό, ο κυρίως ναός και το μεγαλύτερο μέρος της λιτής. Οι τοιχογραφίες αυτές ακολουθούν το αντικλασικό ρεύμα της μεταβυζαντινής ζωγραφικής και σύμφωνα με τα τεχνοτροπικά τους χαρακτηριστικά χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, ενώ παράλληλα αποδίδονται σε ζωγράφους από το Λινοτόπι της Ηπείρου. Στη δεύτερη φάση διακόσμησης ανήκουν οι τοιχογραφίες που έγιναν με έξοδα του ηγουμένου Γρηγορίου και κάλυψαν το δυτικό τοίχο της λιτής και την κάτω ζώνη των πεσσών του τριβήλου που οδηγεί στον κυρίως ναό.

Το νέο καθολικό, αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο, κτίστηκε το 1798 και ανήκει στον τύπο του τρίκογχου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο . Ο ναός φέρει επίσης τρούλους στην πρόθεση και στο διακονικό , ενώ στα ανατολικά απολήγει σε τρεις ημικυκλικές κόγχες.


Βιβλιογραφία (9)


Σχόλια (0)

Νέο Σχόλιο